ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

                 ในวันที่  1  พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)  นำโดย  นายสรวิชญ์  พันธุ์เลิศ  ได้กล่าวต้อนรับนักเรียน  เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2/2565  จากนั้นนักเรียนก็แยกแถวไปพบปะคุณครูประจำชั้นในคาบกิจกรรมโฮมรูม  เพื่อรับมอบหนังสือเรียนต่อไป

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-16 อ่าน : 3
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th