ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (ระดับเครือข่ายโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันที่  3 – 4 พฤศจิกายน 2565  เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล  ได้จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านธิติวุฒิ  นาคุณทรง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)  นำโดย  นางสรวิชญ์  พันธุ์เลิศ  พร้อมด้วยคณะครู  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  เพื่อเป็นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน    สถานที่ในการจัดกิจกรรม  ณ  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-16 อ่าน : 3
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th