ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ร่วมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง

เมื่อวันที่  8   พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) นำโดย นายสรวิชญ์  พันธุ์เลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง  ณ  วัดบางอำพันธ์  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  โดยนักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทง  แล้วนำไปลอยน้ำในเวลากลางคืน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อน้ำที่ให้คุณประโยชน์แก่เรา

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-16 อ่าน : 9
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th