ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดความเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565
     
รายงานโดย : โรงเรียนรังงามวิทยา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-16 อ่าน : 69

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th