ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยนายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ และได้ชี้แจงนโยบายของโรงเรียน เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งให้ผู้ปกครองพบปะครูที่ปรึกษาเพื่อรับฟังและสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-16 อ่าน : 7
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th