ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ตรวจสุขภาพนักเรียน

16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.กุดน้ำใส ตรวจสุขภาพ ตรวจสสายตา สุขภาพฟัน นักเรียน รร.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้ตรวจหมู่โลหิต สำหรับ นักเรียนชั้น ป.1 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างสูง

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-16 อ่าน : 8
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th