ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ร่วมสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๕ สนามสอบโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

  เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ นำโดยนายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๔๐ คน โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)ร่วมเป็นกรรมการกำกับห้องสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-16 อ่าน : 7
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th