ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันลอยกระทง ปี ๒๕๖๕

             ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   โรงเรียนบ้านใหม่นาดี  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวันลอยกระทง โดยในช่วงเช้าจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันโดยรับชมองค์ความรู้จากสื่อ ช่วงบ่ายดำเนินกิจกรรมทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ ต้นกล้วยใบตองกล้วย ดอกไม้ จากที่นักเรียนเก็บมาจากหมู่บ้าน หรือดอกไม้ในท้องถิ่นที่มี มาแลกเปลี่ยนแบ่งปัน สร้างสรรค์เป็นกระทงจากฝีมือของนักเรียนเอง นักเรียนมีความตั้งอกตั้งใจ และภูมิใจจากการประดิษฐ์กระทงของตนเอง  และช่วงหัวค่ำนักเรียนได้นำกระทงที่ตนเองประดิษฐ์ ไปลอยในแหล่งน้ำ ห้วย สระน้ำ กับครอบครัวเพื่อบูชาและขอขมาแม่คงคา  ถือเป็นการเรียนรู้และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้ดำรงคงอยู่สืบไป

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ::..วันที่ส่ง : 2022-11-17 อ่าน : 7
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th