ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กิจกรรมการเก็บกู้มันสำปะหลังในแปลงสาธิต

                   วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมการเก็บกู้มันสำปะหลังในแปลงสาธิต โดยมีนางสำเนียง เพ่งผล  ผอ.โรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เก็บกู้มันสำปะหลังที่ได้ทำการปลูกไว้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่การเลือกพันธุ์ การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยวผลผลิต การวัดคุณภาพแป้ง การจำหน่าย และการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-17 อ่าน : 5
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th