ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงนา

   วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงนา โดยมีนางสำเนียง เพ่งผล ผอ.โรงเรียน นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์ รอง.ผอ.นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ลงแขกเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงนา ที่ได้ทำการปลูกไว้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ของนักเรียน  และผลผลิต(ข้าว)ที่ได้จะนำไปใช้ในการประกอบอาหารในโครงการอาหารกลาง วันของนักเรียน

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-17 อ่าน : 4
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th