ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

          วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสำเนียง เพ่งผล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์ รอง.ผอ. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนที่มีรายชื่อเข้าสอบการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม ของการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู๒๕๐๐)

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-17 อ่าน : 6
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th