ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานประจำปี งบปีงบประมาณ พ.ศ.2566
     

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย จุดเน้นของ สพฐ. ทั้งนี้ได้มอบหมายงานแก่รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่าน  ในการกำกับ ดูแล กลุ่มงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และเครือข่ายโรงเรียนทั้ง 6 อำเภอ และแจ้งข้อราชการงานสำคัญและภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-17 อ่าน : 120

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th