ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

“..การเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565..”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาล วันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บึงหนองบัวระเหว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุและสร้างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจําปี 2565

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ::..วันที่ส่ง : 2022-11-17 อ่าน : 3
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th