ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ 2/2565

       เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดย นายพิเชษฐ์  แสงจักร์  ผู้อำนวยโรงเรียน นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการ เรียนการสอนให้กำลังใจนักเรียนและคุณครูผู้สอนตามชั้นเรียน และให้คำแนะนำตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และวางมาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย Learning loss ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย : โรงเรียนหัวสระวิทยา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-17 อ่าน : 5
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th