ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดย นายพิชษฐ์  แสงจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย  ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 4 ฝ่าย คณะครู จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานโดย : โรงเรียนหัวสระวิทยา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-17 อ่าน : 6
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th