ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565
     

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดย นายพิเชษฐ์ แสงจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 31 คน เข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 38 คน เข้าร่วมสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 

รายงานโดย : โรงเรียนหัวสระวิทยา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-17 อ่าน : 68

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th