ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประชุม PLC วางมาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย Learning loss ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

       เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดย นายพิเชษฐ์  แสงจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกัน ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุม PLC เรื่อง การลดและฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย Learning loss ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพ นักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี ความสุข                     

รายงานโดย : โรงเรียนหัวสระวิทยา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-17 อ่าน : 5
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th