ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำโดย นายวุฒิพงศ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียใความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นายสรวิชญ์  พันธุ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

             ทางโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-17 อ่าน : 11
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th