ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประชาสัมพันธ์โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566”

ด้วยมูลนิธิดำรงชัยธรรม โดยนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานมูลนิธิดำรงชัยธรรม ได้จัดตั้งมูลนิธิดำรงชัยธรรมมากว่า 24 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ให้แก่เยาวชนไทยที่เรียนดี ความประพฤติดี มีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทัพย์ในการศึกษาต่อ ภายใต้โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566” จำนวนไม่เกิน 20 ทุน โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 ในการนี้ สพฐ.จึงขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาได้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.damrongchaitham.com หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชร์สิตา เพชรประดับ(ผู้ประสานงานโครงการ) โทรศัพท์ 0-2669-9711 และ 9615 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09.00 -18.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-01-23 อ่าน : 4
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th