ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ที่จัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึง เดือน กรกฏาคม 2567 โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ สพฐ.จึงขอให้ สพท.ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ทั้งนี้ หากสถานศึกษาที่มีความสนใจ สามารถชมวีดีโอประชาสัมพันธ์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ผ่านสื่อโซเชียล Tiktok Facebook Instagram โดยสืบค้นหาคำว่า “อนุสรณ์สถานแห่งชาติ” และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางอนุสรณ์สถานแห่งชาติจัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-01-23 อ่าน : 4
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th