ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “นักธุรกิจสมัยใหม่ ในยุค Digital Society”

ด้วยสโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการฝึกอบรม “นักธุรกิจสมัยใหม่ในยุค Digital Society” เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และเปิดมุมมองผ่านกระบวนการเฉพาะด้าน และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ด้านการลงทุนด้วยโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – Ai Dashboard) อันจะนำไปสู่ทางเลือกให้แก่การสร้างอนาคตของผู้เข้าอบรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นจะเป็นการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนซึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้านค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาและในระยาวจะเป็นการสร้างอาชีพนักลงทุนในฐานะเทรดเดอร์มืออาชีพ และนักธุรกิจสมัยใหม่ในยุค Digital Society  ในการนี้ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจเข้ารับการเรียนรู้ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 28-29 มกรคาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมอาหาร และที่พักฟรี ทั้งนี้ ให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการภายใน 27 มกราคม 2566 ผ่านไลน์ไอดี admindr และเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(ถ้ามี) เพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้วย อนึ่ง มีเกียรติบัตรมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-01-23 อ่าน : 3
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th