ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หนังสือ “มหาดไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามโครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตามพระราชดำรb “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ากรมพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย  ศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่ และเพื่อสร้างการรับรู้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมช่องทางการจำหน่วยผ้าไทย ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้จัดทำหนังสือ “มหาดไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อเผยแพร่หนังสือให้กับจังหวัด กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในส่วนกลาง องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ ไว้ใช้ประโยชน์และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ในการนี้ จึงขอมอบหนังสือ “มหาดไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-book) ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ไว้ใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ร่วมทั้งส่งเสริมช่องทางการจำหน่วยผ้าไทย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหลังสือ “มหาดไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก”(E-book) ทางลิงค์ https://online.anyflip.com/nlpsv/tkwe/mobile/หรือทางQR codeท้ายหนังสือนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-01-23 อ่าน : 6
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th