ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โครงการในปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โครงการในปีงบประมาณ 2566 แนวทางการปฏิบัติงานนิเทศในระดับสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการประกันคุณภาพแนวใหม่ การออกแบบงานวิจัย ผ่านกระบวนการ PLC เพื่อนำสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นายวรายุทธ ทวีลาภ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิภักดี  สพป.ชัยภูมิเขต 3

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-01-23 อ่าน : 19
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th