ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ตามที่ สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 97 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายไกรสร  ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยนางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการฯ ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-17 อ่าน : 46
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th