ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

    ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  โดยมีนายอนุรักษ์ เหลืมพล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ ของสถานศึกษาตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ::..วันที่ส่ง : 2023-01-24 อ่าน : 4
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th