ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดกิจกรรม ค่าย ติว O-NET ป.6 ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 24 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดได้จัดกิจกรรมค่าย ติว O-NET ป.6 และ ม.3 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีนางอุษณีย์ แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียน,นางสาวศุภรัตน์  อนันตะเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูเสวียน ส่วยลี เข้าให้กำลังใจนักเรียน และคณะวิทยากร ในการเข้าค่ายติว ครั้งนี้

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ::..วันที่ส่ง : 2023-01-24 อ่าน : 1
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th