ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     

วันที่ 24 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู ดำเนินการจ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาค ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มต่อเนื่อง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กศส.

ณ ใต้ถุนอาคารลีลาวดี โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
โดย นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ร่วมถ่ายภาพ กับผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงินให้กับกองทุน

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ::..วันที่ส่ง : 2023-01-24 อ่าน : 100

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th