ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู สพป.ชย3
     

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ ในเขตอำเภอ จัตุรัส ณ ห้องประชุม จัตุภูมิ สพป.ชย๓ 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ::..วันที่ส่ง : 2023-01-25 อ่าน : 84

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th