ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

บุคลากรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม ซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
มอบหมายให้ นายวทัญญู สภา เข้าร่วมการประชุม
ซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
เพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามระเบียบ 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ::..วันที่ส่ง : 2022-11-17 อ่าน : 13
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th