ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะกรรมการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่ 2/2565 ที่ได้มานิเทศ กำกับติดตาม ดูแล ห่วงใยให้กำลังใจนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองและโรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) รวมทั้งขอบคุณคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ในงานและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ????????

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-18 อ่าน : 40
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th