ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ป
     

โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ::..วันที่ส่ง : 2023-02-02 อ่าน : 37
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th