สพป.ชย.3 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดที่นั่ง 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2024-06-26 ] [อ่าน : 29]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดที่นั่ง 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ 2024-06-10 ] [อ่าน : 37]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2024-06-04 ] [อ่าน : 56]
ประกาศ โรงเรียนปากจาบวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2024-06-04 ] [อ่าน : 50]
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด 31x52 เมตร (ไม่มีพื้น คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2024-05-27 ] [อ่าน : 80]
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2024-05-27 ] [อ่าน : 58]
ประกาศ โรงเรียนปากจาบวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2024-05-21 ] [อ่าน : 67]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง(ต่อเติมหลังคากันสาด อาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2024-05-17 ] [อ่าน : 61]
ข่าวทั้งหมด