วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา [ 2024-07-24 ] [อ่าน : 11]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการสุขาดี มีความสุข [ 2024-07-24 ] [อ่าน : 23]
ร่วมให้กำลังใจ ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน เนื่องจากเหตุอัคคีภัย [ 2024-07-23 ] [อ่าน : 11]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "สืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชน" ครั้งที่ 2 [ 2024-07-23 ] [อ่าน : 11]
กิจกรรมวันรักภาษาไทย [ 2024-07-23 ] [อ่าน : 12]
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงสถานที่ลงทะเบียนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 [ 2024-07-18 ] [อ่าน : 12]
ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567) [ 2024-07-18 ] [อ่าน : 10]
ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567 [ 2024-07-17 ] [อ่าน : 13]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อประยุกต์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ [ 2024-07-17 ] [อ่าน : 13]
โคกเพชรโมเดล [ 2024-07-15 ] [อ่าน : 20]
เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ เข้ามาตรวจเยี่ยมเรื่องอาหารเสริม นมโรงเรียน [ 2024-07-15 ] [อ่าน : 14]
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจัตุรัสมาให้ความรู้นักเรียน เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า [ 2024-07-15 ] [อ่าน : 18]
ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล และพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล อำเภอเนินสง่า ประจำปี 2567 [ 2024-07-11 ] [อ่าน : 13]
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร [ 2024-07-10 ] [อ่าน : 20]
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ 2024-07-10 ] [อ่าน : 29]
ข่าวทั้งหมด