สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 ครั้งที่ 1/2567
     

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบหมายให้สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายสุธี  ศิริสถิตย์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-06-11 อ่าน : 27