สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567
     

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-06-11 อ่าน : 21