สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ(1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ)
     

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีคณะกรรมการพิจารณารายชื่อสถานศึกษาที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ และวิธีการย้าย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยสิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน, นายสมพร พุฒกาง,นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการย้ายประเภทที่ 1 กลุ่ม 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล และความจำเป็นเป็นพิเศษ ที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาใดเป็นพิเศษ และการพิจารณาสถานศึกษาตามประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ และสถานศึกษาอื่นๆ ตามเหตุผลความจำเป็นพิเศษที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการประเภทที่ 1 กลุ่ม 1 ทั้งนี้ เพื่อสนองต่อนโยบาย Quitk Win ด้านลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพฐ. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

 

 

 

 

 

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-06-12 อ่าน : 23