สพป.ชัยภูมิ เข 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
     

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" และ สพฐ. โดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ บุญสูงเนิน,นายสมพร พุฒกาง,นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่มอำนวยการ,ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-06-12 อ่าน : 25