สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ในการพิจารณาเห็นชอบนักเรียนรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8
     

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ น.ส.จริยา รัตนพิทักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ในการพิจารณาเห็นชอบนักเรียนรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 (ชย.3)และเห็นชอบการขออนุญาตการจัดการโดยครอบครัว home school (ชย.2/สพม.)เพื่อนำเสนอ คณะกศจ.ต่อไป ประธานที่ประชุมโดยนายอภิรักษ์ ทุนวิทยานุกูล ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-06-12 อ่าน : 21