สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา
     

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยนางลีลาวดี โพธิ์ทอง นักวิชาการศึกษา จนท.ผู้รับผิดชอบ ประชุมพบปะชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะและแนวทางการดำเนินงานอาหารกลางวัน ให้กับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2024-06-12 อ่าน : 22