ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน ปีการศีกษา 2567
     

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาด (คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแตง คณะครู บุคลากร ได้นำนักเรียนตรวจสุขภาพประจำปี ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยทางคณะคุณหมอจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส ได้ให้ความเอื้อเฟื้อต่อการตรวจสุขภาพของนักเรียนในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านท่าแตง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านท่าแตง ::..วันที่ส่ง : 2024-06-12 อ่าน : 21