โรงเรียนบ้านโนนเชือก ดำเนินการคัดกรองทักษะการคิดเลขเป็น ตามโครงการ “ปีทองส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” ปีการศึกษา 2567
     

        วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนเชือก นำโดย ผอ.ทรง สิงห์เผ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก นายสิทธิพงษ์ สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการดำเนินการคัดกรองทักษะการคิดเลขเป็น นักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ตามโครงการ “ปีทองส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” ปีการศึกษา 2567 เพื่อนำผลการคัดกรองไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลต่อไป

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโนนเชือก ::..วันที่ส่ง : 2024-06-12 อ่าน : 24