พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
     

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวจิรทิพย์ เก่งนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ พิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีนายวรวิทย์ นามมหานวล นายอำเภอเทพสถิต เป็นประธานในพิธี จัดโดย สถานนีตำรวจภูธรเทพสถิตร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในอำเภอเทพสถิต

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ::..วันที่ส่ง : 2024-06-12 อ่าน : 16