การลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2567
     

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวจิรทิพย์ เก่งนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2567 เพื่อร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีนายวรวิทย์ นามมหานวล นายอำเภอเทพสถิต และหน่วยงานเครือข่ายในอำเภอเทพสถิตร่วมพิธี

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ::..วันที่ส่ง : 2024-06-12 อ่าน : 19