โครงการส่งเสริมจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาศ
     

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ และรองผู้อำนวยการ นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีพเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการส่งเสริมจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาศตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างอาชีพและหารายได้ที่เหมาะสม โดยมีทั้งหมด 11 หลักสูตร ได้แก่ รายวิชา งานคหกรรม, ช่างยนต์, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้า ,คอมพิวเตอร์กราฟิก, งานคหกรรมอาหารและโภชนาการ, งานผ้าและเครื่องแต่งกาย, งานโรงแรม,

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ::..วันที่ส่ง : 2024-06-13 อ่าน : 8