บริการสร้าง QR Code : by Dlict CPM3

วาง URL ที่ต้องการทำ QR CODE ที่นี่: 
  ECC:   Size:  
BENCHMARK
till after_raw: 0.001819s
till after_filler: 0.000511s
till after_mask: 0.004735s
till after_encode: 0.000015s
till finish: 0.001208s
TOTAL: 0.008288s
https://www.chaiyaphum3.go.th
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3