ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว (เงินอุดหนุน) 2566 2022-12-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กลุ่มนโยบายและแผน แนวทางขอตั้งงบประมาณ กรณีประสบภัย 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
กลุ่มนโยบายและแผน บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง 2566 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 18
กลุ่มนโยบายและแผน แบบฟอร์ม ปร 4 5 6 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
กลุ่มนโยบายและแผน แบบฟอร์มขอตั้ง ค่าครุภัณฑ์ 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กลุ่มนโยบายและแผน คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
กลุ่มนโยบายและแผน ค่า F. 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th