ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โครงการแข่งขัน "หลวงบรรเทาฟุตซอลลีก จัตุรัส 2023" ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2566 ณ สนามฟุตซอล สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส
     

ประกาศประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขัน "หลวงบรรเทาฟุตซอลลีก จัตุรัส 2023" ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2566 ณ สนามฟุตซอลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารรายละเอียดโครงการแข่งขันกีฬา "หลวงบรรเทาฟุตซอลลีก จัตุรัส 2023"
เอกสารรายละเอียดโครงการแข่งขันกีฬา "หลวงบรรเทาฟุตซอลลีก จัตุรัส 2023"
เอกสารรายละเอียดโครงการแข่งขันกีฬา "หลวงบรรเทาฟุตซอลลีก จัตุรัส 2023"
เอกสารรายละเอียดโครงการแข่งขันกีฬา "หลวงบรรเทาฟุตซอลลีก จัตุรัส 2023"
เอกสารรายละเอียดโครงการแข่งขันกีฬา "หลวงบรรเทาฟุตซอลลีก จัตุรัส 2023"
เอกสารรายละเอียดโครงการแข่งขันกีฬา "หลวงบรรเทาฟุตซอลลีก จัตุรัส 2023"
เอกสารรายละเอียดโครงการแข่งขันกีฬา "หลวงบรรเทาฟุตซอลลีก จัตุรัส 2023"
เอกสารรายละเอียดโครงการแข่งขันกีฬา "หลวงบรรเทาฟุตซอลลีก จัตุรัส 2023"
เอกสารรายละเอียดโครงการแข่งขันกีฬา "หลวงบรรเทาฟุตซอลลีก จัตุรัส 2023"
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-05-23 อ่าน : 152

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th