ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-25 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก 2023-01-12 บ้านวังตะเฆ่ 28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๒ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-11 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 2023-01-06 บ้านวังตาท้าว 38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านโนนเชือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-05 บ้านโนนเชือก 24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-03 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2022-12-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนบ้านโนนเชือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-12-22 บ้านโนนเชือก 24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57 - ก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-12-16 บ้านวังตะเฆ่ 47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๒ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐ 2022-12-15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสาร e-bidding 2022-12-09 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 37
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ประกาศร่างเอกสาร e-bidding 2022-12-07 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2022-12-07 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 51
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างซ่อมแซมอาคาร สปช 105/29 2022-12-06 บ้านห้วยเกตุ 58
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-06 บ้านวังตะเฆ่ 38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านโนนเชือก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-06 บ้านโนนเชือก 38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 68
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2022-11-23 บ้านวังขอนสัก 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2022-11-21 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 68
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th