ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2023-04-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 2023-04-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-03-17 ซับใหญ่วิทยาคม 48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 2023-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก 2023-02-22 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังตาท้าว ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)) 2023-02-09 บ้านวังตาท้าว 53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ป 2023-02-02 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-25 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก 2023-01-12 บ้านวังตะเฆ่ 72
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๒ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-11 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 2023-01-06 บ้านวังตาท้าว 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านโนนเชือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-05 บ้านโนนเชือก 48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-03 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2022-12-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนบ้านโนนเชือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-12-22 บ้านโนนเชือก 44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57 - ก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-12-16 บ้านวังตะเฆ่ 67
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๒ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐ 2022-12-15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสาร e-bidding 2022-12-09 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 58
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ประกาศร่างเอกสาร e-bidding 2022-12-07 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 77
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2022-12-07 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 74
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างซ่อมแซมอาคาร สปช 105/29 2022-12-06 บ้านห้วยเกตุ 77
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-06 บ้านวังตะเฆ่ 55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านโนนเชือก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-06 บ้านโนนเชือก 57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 89
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2022-11-23 บ้านวังขอนสัก 78
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 73
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2022-11-21 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 93
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th