ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนบ้านท่ากูบ 2023-05-25 บ้านท่ากูบ 12
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube วิดีโอต้อนรับคณะนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-25 บ้านท่ากูบ 21
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube สืบเสาะอิสระบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา เรื่องวัสดุคืออะไรโรงเรียนบ้านท่ากูบ 2023-05-16 บ้านท่ากูบ 25
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 51
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การประเมินการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 47
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านท่ากูบ 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 27
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านท่ากูบ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 28
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะ อารมณ์ดี ชีวีมีสุข โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป.ชย.3 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 24
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube ประวัติ"บ้านท่ากูบ" 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 18
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรม "แห่เทียนเข้าพรรษา" 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 10
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 10
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การดำเนินนโยบาย "พาน้องกลับมาเรียน" 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 9
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่70 ปีการศึกษา2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-10 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 97
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube ละครสั้น ต้านพนันฟุตบอลโลก โดยโรงเรียนหินฝนวิทยาคม 2022-12-09 หินฝนวิทยาคม 70
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การจัดกิจรรมการเรียนร่วมของเด็กพิการ และการแก้ไขภาวะทดถอยทางการเรียน 2022-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 115
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เครือข่ายลุ่มบึงละหาน 2022-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 79
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัดการศึกษาเรียนรวมแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2022-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 90
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดทำ VTR เพื่อรายงานผลการนำสื่อการ์ตูน the diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2022-12-06 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 79
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านบ้านวังอ้ายจีด จัดกิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บูรณาการในวิชาประวัติศาสตร์ 2022-11-28 บ้านวังอ้ายจีด 80
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 2022-11-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 68
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th