ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube ละครสั้น ต้านพนันฟุตบอลโลก โดยโรงเรียนหินฝนวิทยาคม 2022-12-09 หินฝนวิทยาคม 27
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การจัดกิจรรมการเรียนร่วมของเด็กพิการ และการแก้ไขภาวะทดถอยทางการเรียน 2022-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 67
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เครือข่ายลุ่มบึงละหาน 2022-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 38
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัดการศึกษาเรียนรวมแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2022-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 42
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดทำ VTR เพื่อรายงานผลการนำสื่อการ์ตูน the diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2022-12-06 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 39
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านบ้านวังอ้ายจีด จัดกิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บูรณาการในวิชาประวัติศาสตร์ 2022-11-28 บ้านวังอ้ายจีด 50
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 2022-11-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 39
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th