ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรมการจัดเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) โรงเรียนคุณภาพ สพป.ชัยภูมิ 3 2023-12-19 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 263
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรมนิเทสภายในโรงเรียนบ้านหนองตานา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-09-04 บ้านหนองตานา 322
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตานา ชั้นป.4-6 ที่บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี 2023-08-07 บ้านหนองตานา 212
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตานา 2023-06-14 บ้านหนองตานา 352
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนบ้านท่ากูบ 2023-05-25 บ้านท่ากูบ 262
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube วิดีโอต้อนรับคณะนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-25 บ้านท่ากูบ 248
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube สืบเสาะอิสระบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา เรื่องวัสดุคืออะไรโรงเรียนบ้านท่ากูบ 2023-05-16 บ้านท่ากูบ 288
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 305
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การประเมินการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 248
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านท่ากูบ 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 228
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านท่ากูบ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 278
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะ อารมณ์ดี ชีวีมีสุข โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป.ชย.3 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 191
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube ประวัติ"บ้านท่ากูบ" 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 174
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรม "แห่เทียนเข้าพรรษา" 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 150
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 148
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การดำเนินนโยบาย "พาน้องกลับมาเรียน" 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 171
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่70 ปีการศึกษา2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-10 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 289
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube ละครสั้น ต้านพนันฟุตบอลโลก โดยโรงเรียนหินฝนวิทยาคม 2022-12-09 หินฝนวิทยาคม 287
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การจัดกิจรรมการเรียนร่วมของเด็กพิการ และการแก้ไขภาวะทดถอยทางการเรียน 2022-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 302
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เครือข่ายลุ่มบึงละหาน 2022-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 263
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัดการศึกษาเรียนรวมแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2022-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 269
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดทำ VTR เพื่อรายงานผลการนำสื่อการ์ตูน the diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2022-12-06 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 251
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านบ้านวังอ้ายจีด จัดกิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บูรณาการในวิชาประวัติศาสตร์ 2022-11-28 บ้านวังอ้ายจีด 289
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 2022-11-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 223

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th