วัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป
– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
– สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
– ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เพื่อหน่วยงานจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ชื่อ-สกุล
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
เรื่อง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ